klimaat voor beginners
Klimaat voor beginners

Als je het hebt over 'het weer' dan is het klimaat één van de belangrijkste elementen die met het weer te maken hebben. Het klimaat is een gemiddelde toestand van het weer gemeten over een minimale periode van dertig jaar. Normaal gesproken worden er voor het samenstellen van klimaatstatistieken de gegevens van hele decennia gebruikt. Zo werd er in het jaar 2010 terug gekeken naar de periode 1971 tot en met 2000 en werd een jaar later ineens het tijdvak 1981 t/m 2010 gebruikt mits deze gegevens allemaal voorhanden waren. Klimaatcijfers zijn altijd gebaseerd op het verleden.

Klimaatinfo en statistieken

Wil je de klimaatinfo en statistieken van een bepaalde bestemming bekijken? De site www.klimaatinfo.nl biedt uitgebreide klimaatinfo per land, provincie, regio, eiland, stad en dorp.

Geen garanties

Het klimaat geeft geen enkele garanties, doch kunnen de klimaatstatistieken wel enige indicatie bieden in hoe de weerstoestand op een bepaalde plek in de toekomst zou kunnen zijn. De langjarige gemiddeldes zijn hierbij een belangrijke leidraad. Ook kun je in klimaatgegevens zien wat voor extremen er voorgekomen zijn in het verleden en in hoeverre je in de toekomst extreme weersituaties kunt verwachten. Op basis van de statistieken en ligging wordt er een klimaatprofiel gemaakt. Zo'n profiel, dat vaak een klimaatsoort wordt genoemd, wordt opgemaakt op bepaalde parameters zoals temperatuur, neerslag en vooral ook grenzen die binnen een kalenderjaar gehanteerd kunnen worden. Zo geldt er bijvoorbeeld voor een steppeklimaat dat er gemiddeld 250 tot 500 millimeter neerslag per jaar moet vallen (langjarig gemiddelde) en geldt voor alle tropische klimaatsoorten dat de gemiddelde etmaaltemperatuur gedurende alle maanden niet onder de 18°C mag liggen.

Van levensbelang

Weten met wat voor klimaat je te maken hebt, wat voor invloed het klimaat op je leefomgeving heeft en in hoeverre het klimaat onderhavig is aan veranderingen is van levensbelang. Verkeerde informatie kan leiden tot kleine ongemakken, grotere problemen en zelfs tot rampen van catastrofale omvang.
Het is daarom essentieel dan klimaatgegevens compleet en duidelijk zijn. Daarnaast moeten de klimaatdata ook op een juiste wijze geïnterpreteerd worden. Klimaatcijfers kunnen immers ook misleidend zijn.

Wat je vooral ziet is dat er de uiterste waardes waarbinnen temperatuur en neerslaghoeveelheden liggen soms aardig uiteen kunnen liggen. Dat geldt vooral bij de zogenaamde continentale klimaatsoorten (ook wel landklimaten genoemd), maar ook bij de meer gematigde klimaatsoorten zoals in Nederland waar het gematigd zeeklimaat van toepassing is. Deze frequentieverdeling wordt binnen klimaatstatistieken eigenlijk zelden of nooit gepubliceerd, maar is niet geheel onbelangrijk. Door te weten wat voor uitersten er voor kunnen komen, kan men beslissingen nemen op basis van deze feiten. Stel je voor dat er bij de aanleg van een dorp rekening gehouden wordt met een gemiddelde jaarlijkse neerslagsom van 650 millimeter en een gemiddeld natste maand van 92 millimeter. Als je op basis van deze gegevens een afwateringssysteem aan moet leggen en je houdt geen rekening met het feit dat er bijvoorbeeld tientallen millimeters aan neerslag binnen enkele uren kan vallen dan heb je al snel te maken met een rioleringssysteem dat de hoeveelheid hemelwater niet meer kan verwerken en straten die onder water komen te staan.

Kun je je voorstellen wat er zou gebeuren als men er in landen waar zware regenperiodes voorkomen geen rekening zou houden met enorme hoeveelheden regen? Of als men bij de bouw van huizen vergeet om ze ook nog bewoonbaar te houden als het flink gaat vriezen. Zo zie je dat het uiterlijk en de constructie van huizen wereldwijd aangepast wordt op het heersende klimaat. Doel is om extreme hitte of koude buiten te deur te houden en het binnenklimaat beheersbaar te houden. Dacht je dat het gebruik van veel hout in Scandinavië toevallig zo was omdat men het mooi vind? Of dat er in sneeuwrijke gebieden veel minder platte daken voorkomen omdat mensen in die gebieden platte daken minder mooi vinden? Het heeft allemaal praktische redenen die vooral ervoor moeten zorgen dat de kosten en risico's binnen de perken blijven. Heb je enig idee hoeveel druk een sneeuwlaag van twee meter dik uitoefent op een plat dak? Als het verse sneeuw betreft oefent de sneeuw een druk van ongeveer 400 kilo per vierkante meter uit! In Nederland wordt er bij de bouw van huizen rekening gehouden met een druk van 70 kilo per vierkante meter (een sneeuwlaag van 35 centimeter). Op een plat dak van 15 vierkante meter dus een gewicht van 1050 kilo dat uitgeoefend wordt op het dak. Mocht er een keer een sneeuwlaag van 100 centimeter ontstaan dan is die druk ineens 3.000 kilo. Het is voor de constructie van een huis wel van belang om te weten hoe groot de kans is dat er extremen in sneeuwlaag (dus dakbelasting) voor kunnen komen.

Weer, klimaat of weersverwachting?

Wanneer heb je het over het weer, wanneer spreek je over het klimaat en wat is een weersverwachting? Veel mensen halen deze zaken door elkaar. Het is eigenlijk heel simpel uit te leggen:

Het weer is de gesteldheid van de atmosfeer op een bepaald ogenblik. Dat kan op het huidige moment zijn, maar men kan het ook over het weer op een moment in het verleden hebben. Het weer kun je immers registeren. Je kunt dus zeggen dat het op 5 juli 1977 in stad 'X' om 13:00 uur onbewolkt was en dat de luchttemperatuur op dat moment 16,7°C bedroeg. Verder kun je weten dat die dag de zon 7,3 uur zichtbaar was, dat de wind uit zuidoostelijke richting kwam met een gemiddelde snelheid van 10,6 kilometer per uur en dat er die dag 2 millimeter neerslag is gevallen.
Je kunt niet zien hoe het weer er in de toekomst uit ziet.

De weersverwachting is een voorspelling waarbij gebruik gemaakt wordt van een aantal elementen. Belangrijk zijn de actuele weergegevens, de waarnemingen in de directe omgeving en ervaringen uit het verleden. Zo weet je dat bepaalde combinaties van factoren met enige zekerheid kunnen leiden tot een bepaald weerbeeld. Op basis van alle beschikbare gegevens maken meteorologen verschillende verwachtingsmodellen. Tegenwoordig gebeurt dit overigens grotendeels door computers. Op basis van de verwachtingsmodellen wordt er een weersverwachting opgesteld. Deze is nauwkeuriger naarmate deze dichterbij het heden liggen.

Het klimaat is zoals in de intro van deze pagina geschreven een registratie van temperatuur, neerslag, zonneschijn, luchtvochtigheid en andere relevante factoren van het weer. Op basis hiervan worden langjarige gemiddeldes samengesteld en op basis van deze gemiddelde waardes kan men een klimaat-indeling maken. Het meest gehanteerde klimaatsysteem is de klimaatclassificatie van Köppen-Geiger.

Opmerkingen?

Hoewel de informatie op www.klimaatvoorbeginners.nl zo nauwkeurig mogelijk geschreven is, is het altijd mogelijk dat er spelfouten op staan of dat informatie soms minder correct is dan wij zouden willen. Mocht u een fout tegenkomen, mailt u ons dan gerust.

Klimaat 'voor beginners'

De site www.klimaatvoorbeginners.nl is voortgekomen uit meerdere jaren schrijven over het klimaat op allerlei populaire vakantiebestemmingen, maar ook op minder bekende plekjes op onze aardbol.
In eenvoudige taal willen we uitleggen wat klimaat is, in hoeverre het klimaat ons dagelijks leven beïnvloed, hoe je klimaatcijfers moet interpreteren en hoe het volgens ons zit met de klimaatverandering waar men het de laatste tijd zoveel over heeft.

De site is niet geschreven door een meteoroloog of klimatoloog. Er is geen sprake van kennis uit studie, maar wel uit kennis en ervaring die opgedaan is vanwege het zowel hobbymatig bestuderen van als het professioneel schrijven over het weer en klimaat.

Spreekbeurt of werkstuk

Mocht je een spreekbeurt moeten/willen houden over het klimaat of een werkstuk moeten maken over het klimaat, het weer of over de klimaatindeling van Köppen-Geiger, dan kun je op deze site veel relevante informatie vinden. Houd er echter rekening mee dat als je simpelweg informatie van deze site kopieert en plakt, jouw leraar of lerares op school dat waarschijnlijk vrij snel door heeft. Je kunt je onderscheiden door de info op deze site als een soort van basis te gebruiken en vervolgens bepaalde elementen uit te diepen. Je kunt er ook voor kiezen om het klimaat op een bepaalde locatie verder te belichten en te kijken wat voor gevolgen het klimaat voor die locatie heeft (gehad).

© teksten & foto's Silver Media - contact, disclaimer & copyright - cookies & privacy